Pakkaa auto ja/tai peräkärry seu­raa­vas­ti: ja muokkaa!

1.   Jä­tea­se­mal­le (Raahen kaupungin arkisin klo 9 - 17)

2.  SERO:lle  (palvelu on auki arkisin klo 8-16:00)

3.  Kaup­pa­liik­kei­siin ja niiden la­jit­te­lu­pis­tei­siin

Pakkaus järjestys on päin­vas­tai­nen kuin vien­ti­jär­jes­tys.

Näin pystyt eri­pai­kois­sa jättämään jätteet sujuvasti. Eli sinun ei tarvitse penkoa joka paikassa, että mitä pitikään jättää ao. paikkaan.

Alempaa löydät mitä voit toimittaa SERO:lle ja jä­tea­se­mal­le.

Tar­vit­taes­sa soita SERO:n pal­ve­lu­nu­me­roon +358 50 309 2299

Opastamme mie­lel­läm­me jä­te­asiois­sa.

2.rkkitekstiä. Klikkaa ja aloita muok­kaa­mi­nen! Lorem ipsum dolor sit amet, c1. scip1.it sapien ac erat aliquam lacinia. Vivamus nec ipsum iaculis, congue velit nec, tincidunt enim.
1616764213985_IMG_20201104_165329.jpg-me

Vas­taan­ot­to ark. klo 8-16:00
(SERO-kauppa 9-15:00)
Palontie 3, 92120 Raahe
HUOM. max. astiakoko 30L 
Älä pakkaa öljyisiä tai sotkevia jätteitä muuhun jät­tee­seen.
KESTOPUUN vas­taan­ot­to loppu. Jatkuu     01.05.2023


Sähkö- ja elektroniikkatavara

Vaaralliset ja haitalliset aineet

Loisteputket ja ener­gian­sääs­tö­lam­put

Ajoneuvojen akut

Muut akut

Metalliromu


HUOM.  Muuta emme ota vastaan eli älä tuo esim. muovia, paristoja tai pienakkuja.


Yrityksiltä/yhteisöiltä ei oteta vastaan vaarallisia ja haitallisia jätteitä (ongelmajäte).


TUTUSTU TARKEMMIN VASTAANOTTO SIVULLA (alempana)

Lisätietoja ja opastusta jäteasioissa: soita puh. +358 50 309 22 99


LINKIT:  Raahen kaupungin jäteopas

Kierrätys (Martat)

Jätelajit (Tilastokeskus)

Jätteet ja jätehuolto (ympäristö.fi)


Vastaanotosta ja alueelta ei saa ottaa mitään. SE ON VARASTAMISTA

24h tallentava valvonta  24h tallentava valvonta 24h tallentava valvonta

Väärän eli serolle kuulumattoman tavaran jättämisestä lähetämme 100€+kulut laskun

auton rekisterinumeron perusteella auton omistajalle tai haltijalle.


Toimita tarpeettomat palosammuttimet ja kaasupullot niitä myyviin liikkeisiinSERO:n vas­taan­ot­to­pal­ve­lut la­jeit­tain

Kestävän kehityksen edistäjä vuodesta 2004  

1616766388859_165297917_192736242358552_3198283576788245705_n.jpg-me

Sähkö- ja elekt­ro­nik­ka- tavara

Kaikkien koneet, laitteet ja komponentit otetaan vastaan ilmaiseksi.

Kotitaloudet ja yritykset


HUOM! emme on vastaan pelkkiä laitteiden muovisia ja puisia kuoria. 


Tyhjennä kylmälaitteista elintarvikkeet. Missään laitteissa ei saa olla sisällä esim. paistorasvoja.


ÄLÄ

Pakkaa kodinkoneiden sisään mitään tavaraa


HUOM!

Paristot, akut (pien laitteet) ja lamput saavat olla paikoillaan.

Paristoja, hehku- ja halogeni lamppuja ei oteta vastaan irtaallaan.


1616766388855_165008845_464260511289876_403679492088028362_n.jpg-me

Vaa­ral­li­set ja hai­tal­li­set aineet

Vain kotitalouksilta.

 Vaaralliset ja haitalliset aineet. Al­ku­pe­räis­pak­kauk­sis­sa on tai on ollut vaarallisen tai haitallisen aineen merkintä. Nestemäisissä maksimi astiakoko 30 l/astia. 

Maksuton Raahen kaupungin tilaama palvelu kotitalouksille


Suuremmat astiakoot maksullista vastaanotto palvelua tuottaa esim. 

L&T 010 636 5000


Emme ota vastaan nesteitä avonaisissa ja vuotavissa astioissa. 

Valuta öljyn suodattimet tyhjäksi ja pakkaa ne siten että ne eivät sotke muita jakeita. Sotkuisista eristä veloitamme maksun.


Yrityksiltä ja yhteisöiltä ei oteta vastaan mitään vaarallisia- ja haitallisia- eli ongelmajätteitä.

1616766389329_165778939_1400823166920415_8972227470730199549_n.jpg-me

Loiste- ja ener­gian­sääs-tölamput

Loisteputki- ja ener­gian­sääs­tö­lam­put ilman pakkauksia.  ILMAISEKSI

Kotitaloudet ja yritykset


HUOM!

Halogeni- ja hehkulamput ovat sekajätettä = laita sekajätteeseen.

1616766389384_165444418_803514573904498_6890957994632760877_n.jpg-me

Ajo­neu­vo­jen akut

Ajoneuvojen ja laitteiden akut. ILMAISEKSI

Kotitaloudet ja yritykset


HUOM !!

paristot ja pienakut (esim. kännyköiden ja muiden pienlaitteiden irtoakut) viedään kauppojen keräyslaatikoihin teipattuina.

1616766389345_165268136_830160817843591_161763491516478400_n.jpg-me

Muut lyijy- ja suuret akut

Ajoneuvojen ja laitteiden akut. ILMAISEKSI 

Kotitaloudet ja yritykset


Huom. Pienet ladattavat irrallaan olevat akut ja paristot viedään kauppojen keräyspisteisiin, kuten myös paristot. Paristot ja akut saavat olla paikoillaan ser-laitteissa, kun ne tuodaan vastaanotton.

1616766389286_165427292_147363400610844_5271032207761961270_n.jpg-me

Me­tal­li­ro­mu

Kaikki pääasiallisesti (painosta 50% tai yli) metallia oleva romu. Myös polt­to­moot­to­ri­käyt­töi­set koneet ja laitteet. ILMAISEKSI  

Kotitaloudet ja yritykset

1616766387937_165419294_271782554537912_230686725617462896_n.jpg-me

Kestopuun vas­taan­ot­to
  jatkuu 1.5.2022

Vain kotitalouksille ILMAISEKSI. Maksimi erä on heittokuutio = esim pieni peräkärry laitoja myöten täynnä.Puussa saa olla nauloja ja ruuveja, mutta ei kiinni muita materiaaleja ei muuta puuta , betonia rautoja....  Suuremmat erät voit viedä maksullisesti esim. Raahen kaupungin jäteasema tai Ruskon jätekeskus Oulu.


HUOM!!!!

Yrityksiltä ja yhteisöiltä ei oteta vastaan kestopuuta.

1617554186274_cctv%20VAROKYLTTI%201%20PNG%20INKSCAPE-og.svg

Muu tavara/jäte

Emme ota vastaan mitään muuta kuin edellä lueteltuja. Huom. tallentava kameravalvonta 

Vie muu

jäte Raahen ja Vihannin jäteasemille


Huom! Esim. ajoneuvojen renkaita ottavat vastaan rengasliikkeet.

Paristot ja pienakut viedään kaupoissa oleviin keräysastioihin.

Muovit, lasit, paperi, pahvi, vaatteet..... viedään esim. kauppojen keräyspisteisiin.


Myöskään sukset, luistimet yms. eivät kuulu serolle.


Rakennusjätteet puu, levyt, yms. viedään jäteasemille ei serolle.


Paistoöljyt, pesuaineet (ilman vaarallisen tai haitallisen aineen merkintää) eivät kuulu serolle, vaan ovat yleensä sekajätettä.

Muiden täy­den­tä­vät alan palvelut

Täältä niitä saa

Raahessa

Raahen jäteaema


Kiiluntie 167, 92120 Raahe
Raahen jäteasema kartalla
puh. 040 830 3028

Au­kio­loa­jat

 • huhti - tou­ko­kuus­sa: ma - pe klo 7 - 18
 • kesä - syys­kuus­sa: ma - pe klo 7 -17
 • loka - maa­lis­kuus­sa: ma - pe klo 9 - 17
 • Vii­kon­lop­pui­sin jäteasema on suljettu.


Vihanti

Kuusi­ra­tin jätteiden vas­taan­ot­to­pis­te

Malmitie 785, 86400 Vihanti puh. 040 830 3028


Au­kio­loa­jat 2022

 • ke­sä­kuus­sa ke 8.6. klo 13-19 ja ke 22.6. klo 13-19
 • hei­nä­kuus­sa ke 6.7. klo 13-19 ja ke 20.7. klo 13-19
 • elokuussa ke 10.8. klo 13-19 ja 24.8. klo 13-19
 • syys­kuus­sa ke 7.9. klo 13-19 ja ke 21.9. klo 13-19
 • lo­ka­kuus­sa ke 12.10. klo 13-19 ja ke 26.10 klo 13-19

Vihannin Kuusi­ra­tin vas­taan­ot­to­pis­teel­lä otetaan vastaan yk­si­tyis­ten hen­ki­löi­den tuomat pien­kuor­mat.

 • vaa­ral­li­nen jäte (maksuton)
 • ha­ra­voin­ti­jä­te (maksuton)
 • risu- ja kä­sit­te­le­mä­tön puujäte (maksuton)
 • seka- ja ra­ken­nus­jä­te mak­sul­li­se­na jätteenä
 • SER-jätteen vas­taan­ot­toa ei asemalla ole

Jä­te­kul­je­tus-yrityksiä

1616766389352_165778939_1400823166920415_8972227470730199549_n(1).jpg-me

Talvella


Vinkki: 

Lajittele ja pakkaa tavarat siten että ne on helppo jättää järjestyksessä eri paikkoihin.

Esimerkiksi: 

1. Kauppojen kierrätyspisteet (paristot, pahvi, muovi ja lasi)

2. SERO:lle (sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet sekä metallit)

3. Raahen jäteasemalle (huonekalut ja wc-pytty) 


Yllä olevat ovat esimerkkejä. katso esim. ylempää sivustolta mitä voit viedä mihinkin.


Huom. 1. Normaali hehkulamput ja halogenilamput ovat irtonaisina sekajätettä eli laita kotona sekajätteeseen. Irto PARISTOJA ja pienakkuja viedään vain kauppojen sisällä oleviin keräyslaatikoihin.


Huom. 2.  Räjähdysaineista, tulilangoista, patruunoista ja nalleista tulee tehdä ilmoitus hätäkeskuksen kautta poliisille. Käyttämätömät ilotulitteet voidaan viedä niitä myyviin liikeisiin tammikuussa. Suuremmista eristä täytyy olla yhteydessä alueen pe­las­tus­vi­ran­omai­seen.


Huom. 3. Sammuttimet viedään niitä myyviin liikeisiin tai tyhjennetään, poistetaan venttiilit ja laitetaan metalliromuun.


!!!!! Esim. ruokaöljy, shampoo, meikit ja muu joissa ei ole vaarallisen tai haitallisen aineen merkintää ovat yleensä sekajätteitä. Pakkaa esim. käytetty ruokaöljy kylmänä tyhjään maitopurkkiin ja teippaa kiinni.


Lajittelemalla hyvin ja viemällä jakeet oikeisin paikkoihin säästät rahaa


Lisätietoja ja opastusta jäteasioissa: soita puh. +358 50 309 22 99


 

1617554186274_cctv%20VAROKYLTTI%201%20PNG%20INKSCAPE-og.svg
1616764213985_IMG_20201104_165329.jpg-me

"SERO on ollut kestävän kehityksen edistäjä

jo vuodesta 2004"

Rannikon SERO-yhdistys ry Palontie 3, 92120 Raahe. Puh. +358 50 309 22 99

1616769045346_SERO%20logo%20virallinen.png-me

Sähkö- ja elekt­ro­niik­ka­lait­tei­den esi­kä­sit­te­ly ti­laus­työ­nä

Hinnoittelu on toi­mek­sian­to­koh­tai­nen

Puramme eli esikäsittelemme myös asiakastyönä sähkö- ja elekt­ro­niik­ka­lait­tei­ta. Purkutyö on muuta toimintaa täydentävää. Esikäsittely on sopimusperusteista.

Yh­teys­tie­dot

Rannikon SERO-yhdistys ry

Palontie 3

92120 Raahe

info@rannikonsero.info

Puh. +358 50 309 22 99

Otsikko

sisältö

© Rannikon SERO-yhdistys ry. Kaikki oikeudet pidätetään.